روانشناسی

فیسبوک ۴ اثر مخرب روی شما میگذارد

پژوهشگران در تعدادی از موسسات علمی و دانشگاهی افزون بر خود فیسبوک مطالعات روز افزون درباره این که کاربران با حضور در فیسبوک چه احساسی درباره خود و زندگی شان پیدا می کنند را انجام می دهند. متاسفانه، بسیاری از یافته های آنها چندان برای فیسبوک و افرادی که به این شبکه اجتماعی اعتیاد پیدا کرده اند، خوب نیست.

ادامه نوشته »

شما آدم خشنی هستید؟

هیچ انسانی عصبانی،افسرده و خشمگین به دنیا نمی آید   مجله مراحم: در حقیقت هیچ انسانی عصبانی، افسرده و ناراحت به دنیا نمی آید؛ بلکه …

ادامه نوشته »