-عناوين روزنامه ها

محمود عباس خائن …

محمود عباس

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت راه ما از حماس جداست چرا که حماس نمیخواهد با اسرائیل کنار بیاید و بین فلسطینی ها دو دستگی ایجاد میکند...

ادامه نوشته »