-عناوين روزنامه ها

حمله کیهان به فیلم فروشنده

روزنامه کیهان امروز در مطلبی که صفحه نخست با عنوان "فروشنده چه فروخت تا اسکار بگیرد؟" فیلم فروشنده و نحوه دریافت اسکار را زیر سوال برد.این روزنامه بسیار موشکافانه ...

ادامه نوشته »