علمی

چرا وقتی سردمان میشود میلرزیم؟

چه عاملی لرزش را بوجود می آورد وچه عاملی آنرا متوقف می سازد؟, آزمایش های مختلف نشان داده که در مغز انسان نوعی سیستم قطع کننده وجود دارد و البته عضو دیگری که مانع از گرم شدن بیش از حد...

ادامه نوشته »