خواندنی های جالب

مردی با ۲همسر، ۱۹ فرزند و بیش از ۲۵۰نوه، نتیجه و نبیره

جنجال شهریاری که بعد از انقلاب نامش را به حیدر تغییر داده، پیرمردی است که دوران جوانیش، سرباز ارگ قدیم بم در حکومت احمدشاه بوده و اکنون در روستای رحمت آباد ریگان بم با داشتن ۲همسر، ۱۹ فرزند و بیش از ۲۵۰نوه، نتیجه و نبیره با وجود سختی‌ها و مشقات زندگی عشایری در سلامتی کامل زندگی می‌کند. اولین فرزندش ۵۴ ساله و آخرین فرزندش هم ۱۳ساله است.

ادامه نوشته »

مجسمه میدان دربند تهران

امیر قدم شاهی , میدان دربند تهران , مجسمه امیر قدم شاهی , تندیس امیر قدم شاهی

مجله مراحم: زمستان ۴۹ سال پیش هواپیمای یک گروه امریکایی در کوه های شمال تهران سقوط میکند.یک چترباز آلمانی را برای نجات امریکایی ها میفرستند اما او …

ادامه نوشته »