شعر

شعر های عکس نوشته (۱۶۲)

شعر های عکس نوشته

شعر های عکس نوشته بهترین مصراع و بیت های شاعران بزرگ کشورمان است و بهترین اشعار انها استخراج شده و به صورت سریالی در مجله مراحم گرداوری میکنیم.

ادامه نوشته »

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * ۱۵۴

تک بیت های زیبا (شعر روی عکس) * 154

در این بخش مجله مراحم سعی کردیم که بهترین مصراع و بیت ها و غزل ها شاعران را گلچین کرده و در قالب عکس در اختیار شما قرار دهیم تا شاید گامی کوچک جهت مطالعه اشعار شاعران ایرانی برداشته باشیم.

ادامه نوشته »