شعر

کوک کن ساعت خویش…

کوک کن ساعت خویش

کوک کن ساعتِ خویش ! اعتباری به خـروسِ سـحری ، نیســت دگر دیـر خوابیده و برخاسـتــنـش دشـوار اسـت کوک کن ساعتِ خویش ! که مــؤذّن،شبِ …

ادامه نوشته »

باز باران بی ترانه…

باز باران بی ترانهباز باران با تمام بی کسی‌های شبانهمی‌خورد بر مرد تنهامی‌چکد بر فرش خانهباز می‌آید صدای چک چک غمباز ماتم من به پشت …

ادامه نوشته »