شعر

اصرار نکن… ما شدنِ ما شدنی نیست

اصرار نکن... ما شدنِ ما شدنی نیست .... تردید نکن... این گره ها وا شدنی نیست .... این مثنوی حسرت و بغض و غم و آهم ...در دفتر اشعار دلت جا شدنی نیست.... صد ابر اگر تا ابد الدّهر ببارند.... این برکه ی....

ادامه نوشته »