عکس های خبری

عکس: حجاب مهمانداران هواپیمای ایرفرانس در تهران

تصویر یکى از خدمه هواپیماى ایرفرانس در تهران با حجاب در اولین پرواز پاریس - تهران پس از بازگشایی مجدد را در زیر مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که مهمانداران این هواپیما پیش تر اعلام کرده بودند که ما در ایران شلوار نمی‌پوشیم.

ادامه نوشته »

نسخه جالب پزشک تبریزی

پزشک تبریزی با نوشتن شماره خود در نسخه بیمار بیسواد از داروخانه خواست بدلیل اینکه بیمار استطاعت مالی ندارد طوریکه بیمار متوجه نشود برای هزینه داروها با پزشک تماس بگیرد او در این نامه نوشت :

ادامه نوشته »