خبرهای جهان

مقصد جدید داعش

مقصد جدید داعش ابوصقر ملقب به “رییس پلیس” در مورد داعش می گوید وی گفت که مجبور به عضویت در داعش شده و طی عضویتش …

ادامه نوشته »