گروه فرهنگی

شاعر مشهور: «معمای شاه»، دلقک است!

، آدم بد هاي اين دوريال تلويزيوني بي گفتگو گاو پيشاني سفيدند، فهم نازل از شعور ملي و درك نارس از محيط ، اسباب اتلاف سرمايه شده است چند قسمت را من حيث كنجكاوي ديدم كاش مي شد غرامت وقت تلف شده را گرفت»

ادامه نوشته »

علت فروش طوفانی سلام بمبئی چیست؟

علل فروش طوفانی سلام بمبئی فیلم هندی ایرانی و دیدن ممنوعیت‌ها در قابهای زیبا!, بمبئی شروعی طوفانی در سینمای ایران داشته است و گیشه‌ها را به تسخیر خود درآورده. رکورد خرید بلیط اینترنتی ...

ادامه نوشته »