خبرهای ایران

خدا نصیب هیچ کسی نکند…

همراهان بیماران شهرستانی , وضعیت همراهان بیماران شهرستانی , همراهان بیماران , مشکلات همراهان بیماران , همراهان بیماران در تهران

بعضی از آنها مانند یک پرستار در بیمارستان امور درمانی و اداری بیماران را انجام می دهند، اما شبها داخل خودرو یا کنار جوی در خیابان می خوابند. لباس هایشان را روی درختان و نرده ها آویزان ...

ادامه نوشته »