خبرهای ایران

گواهی فوت هادی نوروزی +عکس

بعد از درگذشت هادی نوروزی، کاپیتان شماره 24 پرسپولیس، طی روزهای اخیر شایعات عجیب و البته کثیفی در مورد علت فوت او (مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر) با انتشار گواهی فوت جعلی منتشر شد که واکنش پزشکی قانونی...

ادامه نوشته »