مذهبی

دارویی برای روز قیامت

دارویی برای روز قیامت,سوره زمر

صفوان جمال از امام صادق علیه السلام او هم از پدرش امام محمد باقر علیه السلام و او هم از امام سجاد علیه السلام نقل می كند: مردی نزد امام حسین علیه السلام آمد و از درد كف پا شكایت

ادامه نوشته »