انواع پیامک – متن ها و جملات

متن های ادبی زیبا

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی... گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی ... گاهی پشیمانی ...

ادامه نوشته »