تولید خاویار در فرانسه هر قوطی ۴ میلیون تومان (تصاویر)

عکس های تولید خاویار در فرانسه

با افزایش تقاضا برای خرید و مصرف خاویار فرانسه به یکی از تولید کنندگان بزرگ جهان تبدیل می شود. سه شرکت در فرانسه ماهی استروژن را در یک محیط کنترل شده پرورش داده و خاویار تولید می کنند. هر قوطی خاویار فرانسه بیش از هزار یورو قیمت دارد. (هر قوطی خاویار حدود ۴ میلیون تومان)
 

هر قوطی خاویار حدود ۴ میلیون تومان

قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار

عکس های تولید خاویار در فرانسه

قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
 
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار

عکس های بسته بندی خاویار در فرانسه

قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار
قیمت خاویار,تولید خاویار,بسته بندی خاویار,خاویار فرانسه,قوطی خاویار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: