جشن آغاز سال تحصیلی کودکان استثنایی (تصاویر)

مجله مراحم: جشن آغاز سال تحصیلی کودکان استثنایی با نیازهای ویژه در بوستان ورشو برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852360.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852358.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852374.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852364.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852361.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852366.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852371.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852372.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852370.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852376.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/30/4/1852379.jpg

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: