سیزدهمین جشن بازیگر خانه تئاتر برگزار شد

مجله مراحم: سیزدهمین جشن بازیگر خانه تئاتر شامگاه شنبه ۱۱ اردیبهشت با حضور بازیگران و هنرمندان تئاتر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/12/139502121156439877614044.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/12/13950212115647297614044.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/12/139502121156451897614044.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/12/4464613_197.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/12/4464619_974.jpghttp://www.yjc.ir/files/fa/news/1395/2/12/4464622_272.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/12/139502121156452987614044.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/12/139502121156434577614044.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/12/139502121156438947614044.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/02/12/139502121156472327614044.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/04/30/4/2063930.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: