جشن عید غدیر در ۳۳ پل اصفهان (تصاویر)

جشن غدیر در اصفهان

http://media.isna.ir/content/1413280138254_ISNA-8.jpg/4

http://media.isna.ir/content/1413280137100_ISNA-4.jpg/4http://media.isna.ir/content/1413280138754_ISNA-12.jpg/4http://media.isna.ir/content/1413280138504_ISNA-10.jpg/4http://media.isna.ir/content/1413280138613_ISNA-11.jpg/4http://media.isna.ir/content/1413280138379_ISNA-9.jpg/4http://media.isna.ir/content/1413280136460_ISNA-1.jpg/4

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: