مراسم باستانی «سده» زرتشتیان در تهران +تصاویر

مراسم باستانی «سده» زرتشتیان در تهران +تصاویر


 

مجله مراحم: جشن باستانی سده عصر روز شنبه با حضور هموطنان زرتشتی در مجمتع مارکار تهران برگزار شد.

مجله مراحم

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

برگزاری جشن باستانی سده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: