بلاخره مدیرعامل‌ پدیده شاندیز آفتابی شد (تصاویر)

مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز در نشست با حضور سهامداران این شرکت حضور یافت.

 

مجله مراحم: نشست مشترک سهام داران شرکت پدیده شاندیز با مدیر عامل این شرکت دیروز با حضور انبوهی از سهام داران در محل احداث شهر رویایی پدیده برگزار شد. در این نشست محسن پهلوان مقدم مدیرعامل این شرکت در سخنانی با ابهام زدایی از فعالیت اقتصادی شرکت پدیده شاندیز بر عزم مدیران این شرکت جهت اتمام پروژه های در دست اقدام تا زمان مشخص شده قبلی تاکید کرد

1420624283923_isna-2

نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد
نشست مدیرعامل پدیده با سهامداران - مشهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: