توهین به چفیه نماد جهاد و حماسه ایرانی

اخیرا شرکتی اقدام به بسته بندی و فروش چفیه به عنوان دستمال چندمنظوره کرده است. این اقدام بی شک توهینی بی شرمانه به چفیه به عنوان نماد خاطرات روزهای جهاد و حماسه است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: