هنر های یک گچکار حرفه ای +تصاویر

مجله مراحم: چند نمونه از کارهای هنرمندی به نام دنیل آرشام که با استفاده از گچ ساخته شده است .

 

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: