هنر های یک گچکار حرفه ای +تصاویر

مجله مراحم: چند نمونه از کارهای هنرمندی به نام دنیل آرشام که با استفاده از گچ ساخته شده است .

 

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

هنر با گچ

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: