بازارچه خیریه غذا + تصاویر جشنواره غذاهای ایرانی

جشنواره غذاهای ایرانی در بازارچه خیریه غذا را در ادامه مشاهده میکنید.

جشنواره غذاهای ایرانی

در شهر امید تهران بازارچه ای راه اندازی شده که در آن غذاهای سنتی ایرانی تهیه و اماده میشود در اختیار نیازمندان قرار گرفته میشود.

اقدام بسیار پسندیده ای که توسط شهرداری تهران صورت گرفته است تا خانواده های نیازمند حاشیه شهر بتوانند طعم غذاهای سنتی ایرانی را بچشند.

در این جشنواره آشپزها و خانواده هایی که قصد کمک به نیازمندان را دارند غذاهایی خوشمزه ای می پزند و انها را برای خانواده ها و کودکان حاشیه شهر میبرند.

در ادامه تصاویری از این جشنواره را مشاهده میکنید.

بازارچه خیریه غذا

بازارچه خیریه غذا,جشنواره غذاهای ایرانی

بازارچه خیریه غذا,جشنواره غذاهای ایرانی بازارچه خیریه غذا,جشنواره غذاهای ایرانی بازارچه خیریه غذا,جشنواره غذاهای ایرانی بازارچه خیریه غذا,جشنواره غذاهای ایرانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: