تصاویر رقابت خطرناک غلطیدن از کوه در انگلیس

 رقابت تعقیب پنیر در لندن

مجله مراحم: بر خلاف توصیه ها و تذکرات پلیس انگلیس ، رقابت تعقیب پنیر یک بار دیگر همبرگزار شد. این رقابت که مدت ۲۰۰ سال قدمت دارد روز پنجشنبه هفته گذشته در روی تپه کوپر در نزدیکی شهر گلوسستر برگزار شد. در این رقابت عجیب شرکت کنندگان بدنبال دو عدد رول پنیر که از بالای تپه به پایین پرتاب میشوند می دوند.

با توجه به شیب تپه در طول مسیر تعداد زیادی از شرکت کنندگان به زمین خورده و تا پایین تپه غلت میخورند. صدماتی مانند شکستگی و کبودی جزو عادی ترین اتفاقات این رقابت است.

بدلیل صدمات زیاد در سال ۲۰۰۹ این رقابت ممنوع شد ولی مردم باز هم با شرکت در این رقابت علاقه خود را برای برگزاری آن نشان دادند.

رقابت تعقیب پنیر در لندن

 غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن
 غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن
 غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس

 مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن

غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
غلطیدن از کوه در انگلیس,مسابقه غلت زدن از کوه در لندن,مسابقه پرتاب شدن از کوه در لندن, رقابت تعقیب پنیر در انگلیس
loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: