گرامی داشتن سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر (تصاویر)

مجله مراحم: همزمان با چهاردهمین سالگرد حادثه ۱۱ سپتامبر، یاد و خاطره قربانیان این حادثه در محل برج های دو قلوی تجارت جهانی در نیویورک گرامی داشته شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830693.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830671.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830670.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830674.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830676.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830677.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830681.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830679.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830683.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830685.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830689.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830688.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/13/4/1830692.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: