شکنجه کودک در سیرجان + تصاویر کودک آزاری در سیرجان

شکنجه کودک سک و نیم ساله در سیرجان

شکنجه کودک در سیرجان و تصاویر کودک آزاری در سیرجان را در مجله مراحم بخوانید.
یک کودک یک سال و نیم در سیرجان مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و روی تخت بیمارستان افتاده است .
این کودک یک سال و نیمه از مچ دست بریدگی شدید و شکستگی در قسمت مچ و همینطور
آثار سوختگی و زخم های شدیدی در بدنش مشاهده می شود .

 رییس اداره بهزیستی سیرجان این کودک آزاری را در سیرجان تایید کرده و گفته
در حال تحقیقات درباره علت و عاملین این کودک آزاری هستیم .

این کودک از مچ دست شکستگی دارد و تمام بدنش کبود و آثار سوختگی دیده می شود .

وی هم اکنون در بیمارستان امام رضا ع سیرجان بستری بود که به علت وخامت حالش به کرمان منتقل شد .

شکنجه کودک در سیرجان

شکنجه کودک در سیرجان

تصاویر کودک آزاری در سیرجان

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: