کودکان عربستانی در حال بازی سر بریدن

فیلم منتشر شده در اینترنت نشان می دهد تعدادی از کودکان زیر ۱۰ سال در عربستان سعودی در حال بازی سربریدن هستند.

کودکان عربستانی در حال بازی سر بریدن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: