تولد یک نوزاد با دو سر در غزه +تصاویر

تولد نوزادی با دو سر در غزه

یک مادر فلسطینی در بیمارستان شفا در شمال غزه نوزادی به دنیا آورد که دو سر دارد. هم‌اکنون این نوزاد یک روزه در دستگاه انکوباتور تحت مراقبت قرار دارد.

همه اعضای بدن این نوزاد طبیعی است اما فقط دو سر دارد. تولد نوزادان عجیب الخلقه در غزه که منطه تحت محاصره و جنگ زده است، در چند سال گذشته افزایش یافته است.
 

عکس های نوزاد دو سر در غزه

 
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
عکس های نوزاد دو سر در غزه,نوزاد دو کله,انسان دو سر,نوزاد عجیب الخلقه
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: