مسابقه گوسفند سواری کودکان در آمریکا (تصاویر)

مسابقه گوسفند سواری کودکان در آمریکا گزارشی است که در این بخش از مجله مراحم مشاهده میکنید.

کشورهای اروپایی و آمریکا همه ادعای مدافعین حیوانات را دارند و  برای این منظور تبلغات بسیار زیادی را میکنند و در بسیاری از موارد گفتار و رفتار انها متناقض است بارها شاهد بوده ایم که آنها نه تنها دوستار حیوانات نیستند بلکه در جشنواره های مختلف انها را مورد آزار و اذیت قرار میدهند.

کشور اسپانیا و امریکا رکورد دار حیوان آزاری هستند از کشتار بی رحمانه گاوها در مسابقات گاوبازی گرفته تا جشنواره کندن سر غازهای زنده که واکنش های زیادی را از جوامع بین المللی به همراه داشته است.

مسابقه گوسفند سواری کودکان

یکی از جشنواره های عجیب که در امریکا برگزار میشود مسابقه گوسفند سواری کودکان است که در مسابقه تلفات بسیاری زیادی رخ میدهد و حتی در برخی مواقع باعث مرگ کودکان میشود.

مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاری

جشنواره کودک آزاری و حیوان آزاری در آمریکا

جشنواره گوسفند سواری کودکان در آمریکا یکی از مسابقات مهیج و عجیب است که طرفداران زیادی دارد.
این مسابقه برای گروه سنی کودکان برگزار می شود.

مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاری

مسابقات عجیب در آمریکا

در این مسابقه گوسفندان را برای سوار شدن آماده می کنند و کودکان شرکت کننده روی گوسفندان می نشینند و سواری می گیرند.
هر شرکت کننده که از پشت گوسفند روی زمین سقوط کند بازنده است و از دور مسابقات کنار گذاشته می شود.

مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاری

مسابقه خطرناک برای کودکان

این مسابقه گوسفند سواری علاوه بر تفریح و خوشگذرونی کودکان حیوان آزاری محسوب شده و اوج وحشی گری را نیز در غرب نشان می دهد.
هر حیوانی برای کار و منظوری آفریده شده و گوسفند جثه و توانایی کافی برای سوار شدن ندارد.

مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاری

تفریح عجیب با سوار شدن بر روی گوسفندان

تفریح و سرگرمی برای شادی باعث آزار و اذیت این گوسفندان شده و شرکت کنندگان به این موضوع توجه ندارند.

نکته جالب این است که خانواده ها علاقه بسیار زیادی دارند که کودکان خود را در این مسابقه شرکت دهند با اینکه ممکن است اسب های بدنی زیادی را ببینید.

مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاری

در ادامه مجله مراحم و در بخش خارج از مرز تصاویری از مسابقه گوسفند سواری کودکان در آمریکا را مشاهده میکنید.

مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاریمسابقه دادن با گوسفند توسط کودکان در آمریکا مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاریمسابقه عجیب در آمریکا مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاریمسابقات خطرناک برای کودکان در کشور آمریکا مسابقه گوسفند سواری کودکان,حیوان آزاریمسابقه گوسفند سواری کودکان در آمریکا مسابقه گوسفند سواری کودکان مسابقه گوسفند سواری کودکان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: