این هم از سواحل چین (تصاویر)

مجله مراحم:  این عکس ها یکی از سواحل چین را در پس از یک روز تعطیل نشان میدهد. تراکم جمعیت به حدی بوده که سطح ساحل با انواع آشغال و دور ریختی ها پوشانده شده است

 

http://topnop.ir/uploads/201406/tpn9520/large/G0TwgDsJM0.jpghttp://topnop.ir/uploads/201406/tpn9520/large/Yzh6PF0eZ4.jpghttp://topnop.ir/uploads/201406/tpn9520/large/SsqAFl0Ls8.jpghttp://topnop.ir/uploads/201406/tpn9520/large/Gw0E01vdgu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201406/tpn9520/large/D28pCJptT3.jpghttp://topnop.ir/uploads/201406/tpn9520/large/nCYtHUtqps.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: