هتل محل اقامت ورزشکاران چین در المپیک! +تصاویر

مجله مراحم; در حالی که بازی های المپیک هنوز شروع نشده است، ورزشکاران چینی این دوره از المپیک را بدترین دوره خواندند. این ورزشکاران که فقط چند روز از اقامتشان در ریو میگذرد، از وضیعت محل استراحتشان شکایت های متعددی کردند؛ شکایت از حمام معیوب، ریزش سقف اتاق، مواد غذایی نامطلوب، نقص سرویس های بهداشتی، اتاق های بدون آب و برق و… .

این موضوعات باعث شد تا کاربران شبکه های اجتماعی چینی با استفاده از هشتگ “بدتر از همیشه” از ورزشکاران خود بخواهند تا فقط سالم به خانه برگردند.

کاربران چینی:فقط سالم برگردید/وحشت ورزشکاران چین از محل اقامت+تصاویر

کاربران چینی:فقط سالم برگردید/وحشت ورزشکاران چین از محل اقامت+تصاویر

کاربران چینی:فقط سالم برگردید/وحشت ورزشکاران چین از محل اقامت+تصاویر

کاربران چینی:فقط سالم برگردید/وحشت ورزشکاران چین از محل اقامت+تصاویر

کاربران چینی:فقط سالم برگردید/وحشت ورزشکاران چین از محل اقامت+تصاویر

کاربران چینی:فقط سالم برگردید/وحشت ورزشکاران چین از محل اقامت+تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: