مرد چینی با دندان یک ماشین را کشاند +تصاویر

یانگ دونگ در فوژوی چین ۱۰ سال است که شیرین کاریهای بی بدیلی انجام می دهد و کاری که مشاهده می کنید جدیدترین حرکت فوق العاده وی هست

فرش ۴ متری مملو از شیشه نوشابه زیر پای وی گسترانده شده و این مرد ۲۰ ساله با آرواره های بسیار محکم خودرویی را می کشد که ۹ جوان داخل آن نشسته اند.

وزن خودرو همراه با سرنشینان حدود ۳ تن است که آقای یانگ در شهر ۷ میلیونی شاهکار خود را نشان داد.

هنوز معلوم نیست نام این مرد چینی در گینس به ثبت برسد. سال گذشته نیز مردی بنام مونتی استار در هاریانای هند کامیون ۳ تنی را با دندان کشید ولی زیر پایش شیشه خرده نگذاشته بودند.

تصاویر مردی که با دندان خودرو را کشاند

تصاویر مردی که با دندان خودرو را کشاند

تصاویر مردی که با دندان خودرو را کشاند

تصاویر مردی که با دندان خودرو را کشاند

تصاویر مردی که با دندان خودرو را کشاند

تصاویر مردی که با دندان خودرو را کشاند

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: