تفریح چینی‌ها در میان آلودگی‌های جلبک‌ها (تصاویر)

مجله مراحم: همان‌طور که چین به سرعت در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان است در حال تبدیل شدن به بزرگ‌ترین آلوده کننده جهان نیز هست. یکی از این آلودگی‌ها جلبک‌های سبز هستند که بر روی دریا در حال رشدند و مردم سعی می‌کنند در آنها شنا کنند.

 

مجله مراحمتفریح چینی‌ها در میان آلودگی‌ها جلبک‌ها , مجله مراحمتفریح چینی‌ها در میان آلودگی‌ها جلبک‌ها , مجله مراحمتفریح چینی‌ها در میان آلودگی‌ها جلبک‌ها , مجله مراحمتفریح چینی‌ها در میان آلودگی‌ها جلبک‌ها , مجله مراحمتفریح چینی‌ها در میان آلودگی‌ها جلبک‌ها , مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: