کتک خوردن پلیس از یک زن در چین + تصاویر

 حمله یک زن چینی به مامور پلیس، او را راهی بیمارستان کرد.

یک زن چینی به دلیل دریافت قبض جریمه از پلیس، او را به شدت کتک زد و راهی بیمارستان کرد. این زن که نیو توان نام دارد، پس از رسیدن دیگر ماموران پلیس، ادعا کرد که خودش مورد حمله قرار گفته و کسی را کتک نزده است.
 

 درگیری پلیس یا یک زن

اما یکی از شاهدان که از تمام وقایع عکس گرفته بود، آنها را به پلیس ارائه کرد تا مقصر واقعی مشخص شود. گفته می‌شود علی‌رغم واضح بود تصاویر، توان همچنان ادعا می‌کند مامور پلیس با او گلاویز شده و کتکش زده است.

 

مامور ۴۳ ساله‌ای که در این درگیری مورد حمله قرار گرفت زانگ مینتونگ نام دارد. گفته می‌شود مینتونگ همچنان در بیمارستان به‌سر می‌برد و فعلا قادر به بازگشت به محل کار خود نیست.
 

  کتک خوردن پلیس چینی از یک زن

 
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس
کتک خوردن پلیس از یک زن,درگیری پلیس یا یک زن,دعوای زن با پلیس

کتک خوردن پلیس از یک زن در چین + تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: