روش جالب چینی ها برای ضعیف نشدن چشم دانش آموزان

اینجا مدرسه ابتدایی در منطقه ووهان است و این روش در بین دانش آموزان استان هابی در مرکز چین آزمایش شده و هدف این است که نگذارند دانش آموزان جلوتر از حد معمول به نوشته ها نزدیک شوند.

۱۹ مدرسه این روش را پیش گرفته و به زودی در سایر مدارس نیز اجرا خواهد شد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: