دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)

دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)

مسیحیان در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق با حضور در کلیسای این شهر برای نیروهای عراقی که در عملیات آزادسازی موصل شرکت کرده اند دعا کردند.

 دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)

 
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
دعای مسیحیان برای ارتش عراق (تصاویر)
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: