منطقه برخورد صحرای نامیبیا و اقیانوس اطلس +تصاویر

محل تلاقی دو دنیای متضاد: صحرای نامیبیا (آفریقا) و اقیانوس اطلس

صحرای نامیبیا با تلماسه های زیبای خود در کشور آفریقا قرار داشته و منطقه برخود تلماسه ها با ساحل اقیانوس اطلس یکی از دیدنی های کره زمین به حساب می آید.

DaJuQWW محل تلاقی دو دنیای متضاد /تصاوير 1185146 219195614905010 135 محل تلاقی دو دنیای متضاد /تصاوير

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: