ابر لوله ای زیبا یا ترسناک! +تصاویر

در دنیا ابر های متفاوت و جالبی وجود دارد. ابر حلقه ای صبحگاهی و یا ابر لوله ای یکی از جالب ترین آن ها است. این پدیده در آسمان معمولا در ماه هایسپتامبر و نوامبر و در اوایل صبح روی میدهد. این ابر ها به شکل لوله های تو خالی بسیار بلندی در آسمان ظاهر میشوند و در بیشتر موارد باعث ترس و وحشت مردم میشوند زیرا بسیار شبیه به یک گرد باد افقی هستند. البته ترس آنها زیاد هم بی سبب نیست.

زیرا با توجه به اینکه در زمان تشکیل این نوع ابر ها فشار هوا در بالا و پایین ابر که معمولا قطرش معادل یک تا دو کیلومتر است تفاوت زیادی دارد باعث بالا رفتن ابر ها و چرخش آنبدور خود میشوند. در این شرایط پرواز هر وسیله پرنده در اطراف این گونه ابر ها میتواند بسیار خطر آفرین باشد.

 

ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)ابر های لوله ای صبحگاهی (10 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: