تمسخر و خنده های کلینتون به حرف های ترامپ! (تصاویر)

دیدار دو نامزد انتخابات آمریکا در شام خیریه

قهقهه هیلاری و دست دادن دو رقیب

مجله مراحم؛ تنها یک روز پس از برگزاری آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دو نامزد این انتخابات در ضیافت شام یک بنیاد خیریه شرکت کردند. ترامپ در این مراسم نیز دست از صحبت درباره جنجال ایمیل‌های هیلاری برنداشت و جملاتی را به مزاح بیان کرد.

در حالی که دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان مناظره چهارشنبه شب با هم دست نداده بودند در پایان این مراسم با یکدیگر دست دادند.

 

تمسخر و خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!

خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون
خنده های کلینتون به حرف های ترامپ!,واکنش کلینتون به ترامپ,مهمانی ترامپ و کلینتون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: