لباس عذرخواهی از انتخاب ترامپ به ۱۴ زبان مختلف +تصاویر

لباس عذرخواهی از انتخاب ترامپ به ۱۴ زبان مختلف و رواج تی شرت های ضد ترامپ را در مجله مراحم بخوانید.

لباس عذرخواهی از انتخاب ترامپ

نارضایتی از اقدامات خود سرانه ترامپ در مدت ریاست جمهوریش ،صدای بیشتر
مخالفانش را درآورده و از هر روش و شیوه ای برای نشان دادن اعتراض و نارضایتی خود استفاده میکنند .

شهروندان آمریکایی با پوشیدن تی شرت های مخصوص ، این بار نوع دیگری از اعتراضات را به ترامپ نشان دادند .
به تازگی تی شرت هایی در آمریکا تولید شده است که به چهارده زبان دنیا روی آن نوشته شده که از انتخاب ترامپ معذرت می خواهیم .
نوشته روی لباس این است : از مردم دنیا برای انتخاب ترامپ عذرخواهی می کنیم .

حتی زبان فارسی هم روی این تی شرت اعتراض آمیز دیده میشود .

مد شدن لباس ضد ترامپ

لباس عذرخواهی از انتخاب ترامپلباس عذرخواهی از انتخاب ترامپ
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: