یک روز تعطیل در سواحل چین + تصاویر

این عکس ها یکی از سواحل چین را در پس از یک روز تعطیل نشان میدهد. تراکم جمعیت به حدی بوده که سطح ساحل با انواع آشغال و دور ریختی ها پوشانده شده است.

 ​

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: