فستیوال رنگ در هندوستان +تصاویر

فستیوال هولی یکی از بزرگترین جشنهای هند است که همه ساله در اواخر فوریه و اوایل ماه مارچ روز بعد از کامل شدن ماه برگزار میشود و نشان دهنده زنده شدن دوباره طبیعت و فرا رسیدن فصل بهار است. این مراسم رنگ پاشی نشانه شادی مردم هند به ادامه زندگی و در واقع خرسندی از پیروزی نیکی ها بر بدیهاست.

پاشیدن پودرهای رنگی، سطل ها و بادکنک های پر از آب رنگی قابل شستشو بر روی یکدیگر از نشانه های این جشن سنتی در هند است.این فستیوال به نامهای جشن هولی، جشن رنگ و جشن بهاره نیز معروف است و یکی از قدیمی ترین فستیوالهای هندی است که داستانها و افسانه های مختلف و بسیار جالبی درباره ریشه این فستیوال مطرح شده است.

:: صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند ::

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5535/large/NbIAiMB78B.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5535/large/fgHBtyWJG1.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5535/large/QedGUS2hP2.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5535/large/swFMgKWheA.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5535/large/h5yFfO5r57.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5535/large/pVUwq1nAL7.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201208/tpn5535/large/mC0n1MVqZI.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: