چترهای رنگارنگ سقف کوچه‌ی مهرناز در میدان انقلاب (تصاویر)

مجله مراحم: مسقف شدن کوچه ی مهرناز در میدان انقلاب، جلوه ی زیابیی به این کوچه داده است.

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

کوچه چتری

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: