تلفیق عکس های قدیمی و جدید مکان های مختلف

مجله مراحم: جولین کِنز یک هنرمند فرانسوی است که توانسته به عکس هایی از پاریس که طی سال های ۱۸۷۱ تا ۱۹۶۸ گرفته شده اند، دست پیدا کند. او سپس به سراغ همان نقطه ها در پاریس امروزی رفته و از همان زاویه عکس قدیمی دوباره عکس گرفته است. جولین در این باره توضیح می دهد: وقتی عکس های تاریخی را می بینیم، در حقیقت از یک پنجره به گذشته نگاه می کنیم و وقتی در یک زمان می توانیم گذشته و حال را با هم ببینیم، باعث می شود بیشتر و بهتر شرایط و اوضاع گذشته را درک کنیم و به قلب تاریخ برویم.
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: