تلفیق عکس های گذشته و حال در یک قاب (تصاویر)

مجله مراحم: مدیر عامل مد  Nick Sullivan عکس های زیبا و تامل برانگیزی را تهیه نموده  است. این عکس ها در حقیقت ادغام یک محل یکسان در دو زمان متفاوت را توضیح  میدهند. وی توجه زیادی به جزییات در عکس ها و تصاویر داشته و این دقت خود را نیز به بیننده القاء می نماید. بسیاری از خیابان ها و مناطقی که در گذشته  وجود داشته اند به همان صورت تا زمان حال باقی مانده اند اما تنها چیزی که  دستخوش تغییر در گذر زمان شده است، انسان های این تصاویر می باشند که دیگر  وجود ندارند.

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

ادغام تصویر گذشته و حال

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: