جشنواره کامیک کان در عربستان (تصاویر)

جشنواره کامیک کان برای اولین بار در جده عربستان

مجله مراحم؛ برای نخستین بار در جده عربستان سعودی جشنواره کامیک کان برگزار شد. این جشنواره سه روزه با هدف تقویت صنعت سرگرمی و در بخش‌ سریال‌ها، فیلم‌ها، بازی‌های رایانه‌ای و دیگر محصولات فرهنگی مردمی برگزار شد.

 

جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان
جشنواره کامیک کان در عربستان,جشنواره در جده عربستان,اولین جشنواره در عربستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: