شرکت فیروز با کارکنان معلول جسمی +عکس

شرکت فیروز با کارکنان معلول جسمی و معرفی کارخانه فیروز با پرسنل معلول را در ادامه بخوانید.

شرکت فیروز با کارکنان معلول

با انتشار خبرهایی درباره شرکت های خصوصی (شرکت چسب هل) کشورمان که سختگیری های زیادی نسبت به پرسنل خود اعمال میکنند لازم میدانیم که یک شرکت جالب را به شما معرفی کنیم.

در بین شرایط سخت استخدامی که بسیاری از شرکت های خصوصی و دولتی برای جذب نیرو و تکمیل پرسنل خود اتخاذ میکنند برخی شرکت ها هستند که در درجه نخست انسانیت را در اولویت قرار میدهند.

کافیست یک روزنامه همشهری بخرید و صفحه نیازمندی های آن را نگاه کنید و با شرکت هایی که آگهی استخدام داده اند تماس بگیرید شرایط استخدام آنها در درجه اول سالم و سلامت بودن افراد است.

حتی برای این امر همه شرکت ها آزمایشات و معاینات پزشکی قبل از استخدام را از داوطلبان میخواهند.

اما جالب است بدانید که هنوز هم هستند کارفرماهایی که از برخی منافع شخصی چشم پوشی کرده و شرایط جسمی افراد را نادیده میگیرند و رسم انسانیت را زنده نگه میدارند.

شرکت بهداشتی فیروز

شرکت بهداشتی فیروز ۹۰ درصد از پرسنل و کارکنانش معلول جسمی هستند.

این شرکت با داشتن افراد معلول فعال در این واحد تولیدی یکی از کارخانه های پر بازده کشور است.
مدیران این کارخانه هشتاد درصد از نیروهای خود را از میان معلولان انتخاب کرده و در خط تولید فعالیت میکنند .
شرکت فیروز واقع در استان قزوین میباشد.
از بین کارگران معلول این کارخانه
۴۲ معلول جسمی و ۹ نفر نابینا و دو نفر ویلچر نشین ۴۴ نفر هم ناشنوا هستند .
این کارخانه محصولات بهداشتی کودکان را تولید می کند ..

کارخانه فیروز با ۹۰ درصد پرسنل معلول

شرکت فیروز با کارکنان معلول جسمی

شرکت فیروز با کارکنان معلول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: