سخنرانی احمدی نژاد کجا و روحانی کجا! +عکس

 حسن روحانی، به نمایندگی از ملت ایران در اجلاسیه عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد.

 

این سومین حضور روحانی در قامت رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بود. پیش از آن محمود احمدی نژاد ۸ بار در این جایگاه مواضع خود را در سازمان ملل بیان کرده بود . تصویر زیر مربوط به سخنرانی امروز رئیس جمهور است. همانطور که در تصویر مشخص است، اکثر صندلی های اجلاس از سوی هیئت های دیپلماتیک جهان پر می باشد و نمایندگان کشورهای مختلف به سخنان او گوش می دهند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر زیر هم مربوط به حضور محمود احمدی نژاد در سازمان ملل است. در آن سال های بسیاری از نمایندگان سایر کشورها هنگام سخنرانی احمدی نژاد سالن را ترک می کردند. 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: