مسابقه صید ماهی با دستان خالی (تصاویر)

مجله مراحم: بیش از ۱۵۰ تن ماهی رها شده بود که می بایست شرکت کنندگان با دستان خالی به شکار بپردازند و آانها را در نزدیکترین رستوران پخته و میل نمایند.در سایت ماهیگیری محلی برای خانواده های خارجی برنامه ریزی شده بود.

چوئی مون سو شهردار منطقه هواچئون می گوید:هر ساله بیش از یک میلیون نفر در جشنواره شرکت می نمایند اما در فستیوال امسال نسبت به سال قبل تغییراتی داشت.افراد قادر بودند در شب نیز به ماهیگیری بپردازند.

 
مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: